W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W roku szkolnym 2016/2017 nasza nauczycielka języka niemieckiego brała udział w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+. Integralnym elementem projektu było dwutygodniowe szkolenie metodyczno - językowe w Dialoge Sprachinstitut w Lindau.

Kursy metogyczno - językowe realizowane w trybie zagranicznych mobilności i są dobrą formą podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych. Kursy te są okazją do pogłębienia znajomości języków,, szansą na poznanie najnowszych metod w dziedzinie nauczania języków i na odświeżenie warsztatu pracy, na wyjście poza dotychczasowe metody. Istotną korzyścią z uczestnictwa w działaniach jest też okazja do nawiązywania kontaktów z nauczycielami z całej Europy, do wymiany doświadczeń zawodowych, planowania i tworzenia wspólnych projektów.


Licznik odwiedzin: 505155